ترینیداد و توباگو

اطلاعات کلی
پرچم ترینیداد و توباگو
 • نام انگلیسی: Trinidad and Tobago
 • نام فارسی: ترینیداد و توباگو
 • نام ترینیداد و توباگو به زبان خودشان: Trinidad and Tobago
 • پایتخت ترینیداد و توباگو: Port of Spain
 • کد تلفن ترینیداد و توباگو: 1868
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت ترینیداد و توباگو: 1,349,667 نفر
 • مساحت ترینیداد و توباگو: 5,130 مترمربع
 • ناحیه زمانی ترینیداد و توباگو: UTC-04:00
 • پسوند دامنه های ترینیداد و توباگو: .tt
 • کد Alpha 2 ترینیداد و توباگو: TT
 • کد Alpha 3 ترینیداد و توباگو: TTO

نقشه ترینیداد و توباگو

کشورهای همسایه ترینیداد و توباگو

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی ترینیداد و توباگو

کد نام علامت
TTD Trinidad and Tobago dollar $

زبان رسمی ترینیداد و توباگو

نام نام محلی
English English
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟