جزایر تورکس و کایکوس

اطلاعات کلی
پرچم جزایر تورکس و کایکوس
 • نام انگلیسی: Turks and Caicos Islands
 • نام فارسی: جزایر تورکس و کایکوس
 • نام جزایر تورکس و کایکوس به زبان خودشان: Turks and Caicos Islands
 • پایتخت جزایر تورکس و کایکوس: Cockburn Town
 • کد تلفن جزایر تورکس و کایکوس: 1649
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت جزایر تورکس و کایکوس: 31,458 نفر
 • مساحت جزایر تورکس و کایکوس: 948 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر تورکس و کایکوس: UTC-04:00
 • پسوند دامنه های جزایر تورکس و کایکوس: .tc
 • کد Alpha 2 جزایر تورکس و کایکوس: TC
 • کد Alpha 3 جزایر تورکس و کایکوس: TCA

نقشه جزایر تورکس و کایکوس

کشورهای همسایه جزایر تورکس و کایکوس

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی جزایر تورکس و کایکوس

کد نام علامت
USD United States dollar $

زبان رسمی جزایر تورکس و کایکوس

نام نام محلی
English English
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟