جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی

اطلاعات کلی
پرچم جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی
 • نام انگلیسی: South Georgia and the South Sandwich Islands
 • نام فارسی: جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی
 • نام جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی به زبان خودشان: South Georgia
 • پایتخت جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: King Edward Point
 • کد تلفن جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: 500
 • قاره: Americas
 • ناحیه: South America
 • جمعیت جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: 30 نفر
 • مساحت جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: 0 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: UTC-02:00
 • پسوند دامنه های جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: .gs
 • کد Alpha 2 جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: GS
 • کد Alpha 3 جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: SGS

نقشه جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی

کشورهای همسایه جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی

کد نام علامت
GBP British pound £
(none) £

زبان رسمی جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی

نام نام محلی
English English
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟