جزایر ویرجین بریتانیا

اطلاعات کلی
پرچم جزایر ویرجین بریتانیا
 • نام انگلیسی: Virgin Islands (British)
 • نام فارسی: جزایر ویرجین بریتانیا
 • نام جزایر ویرجین بریتانیا به زبان خودشان: British Virgin Islands
 • پایتخت جزایر ویرجین بریتانیا: Road Town
 • کد تلفن جزایر ویرجین بریتانیا: 1284
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت جزایر ویرجین بریتانیا: 28,514 نفر
 • مساحت جزایر ویرجین بریتانیا: 151 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر ویرجین بریتانیا: UTC-04:00
 • پسوند دامنه های جزایر ویرجین بریتانیا: .vg
 • کد Alpha 2 جزایر ویرجین بریتانیا: VG
 • کد Alpha 3 جزایر ویرجین بریتانیا: VGB

نقشه جزایر ویرجین بریتانیا

کشورهای همسایه جزایر ویرجین بریتانیا

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی جزایر ویرجین بریتانیا

کد نام علامت
[D] $
USD United States dollar $

زبان رسمی جزایر ویرجین بریتانیا

نام نام محلی
English English
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟