جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا

اطلاعات کلی
پرچم جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا
 • نام انگلیسی: United States Minor Outlying Islands
 • نام فارسی: جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا
 • نام جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا به زبان خودشان: United States Minor Outlying Islands
 • پایتخت جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا:
 • کد تلفن جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا:
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Northern America
 • جمعیت جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا: 300 نفر
 • مساحت جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا: 0 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا: UTC-11:00،UTC-10:00،UTC+12:00
 • پسوند دامنه های جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا: .us
 • کد Alpha 2 جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا: UM
 • کد Alpha 3 جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا: UMI

نقشه جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا

کشورهای همسایه جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا

کد نام علامت
USD United States Dollar $

زبان رسمی جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا

نام نام محلی
English English
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟