مونتسرات

اطلاعات کلی
پرچم مونتسرات
 • نام انگلیسی: Martinique
 • نام فارسی: مونتسرات
 • نام مونتسرات به زبان خودشان: Martinique
 • پایتخت مونتسرات: Fort-de-France
 • کد تلفن مونتسرات: 596
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت مونتسرات: 378,243 نفر
 • مساحت مونتسرات: 0 مترمربع
 • ناحیه زمانی مونتسرات: UTC-04:00
 • پسوند دامنه های مونتسرات: .mq
 • کد Alpha 2 مونتسرات: MQ
 • کد Alpha 3 مونتسرات: MTQ

نقشه مونتسرات

کشورهای همسایه مونتسرات

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی مونتسرات

کد نام علامت
EUR Euro

زبان رسمی مونتسرات

نام نام محلی
French français
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟