گرینلند

اطلاعات کلی
پرچم گرینلند
 • نام انگلیسی: Greenland
 • نام فارسی: گرینلند
 • نام گرینلند به زبان خودشان: Kalaallit Nunaat
 • پایتخت گرینلند: Nuuk
 • کد تلفن گرینلند: 299
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Northern America
 • جمعیت گرینلند: 55,847 نفر
 • مساحت گرینلند: 2,166,086 مترمربع
 • ناحیه زمانی گرینلند: UTC-04:00،UTC-03:00،UTC-01:00،UTC+00:00
 • پسوند دامنه های گرینلند: .gl
 • کد Alpha 2 گرینلند: GL
 • کد Alpha 3 گرینلند: GRL

نقشه گرینلند

کشورهای همسایه گرینلند

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی گرینلند

کد نام علامت
DKK Danish krone kr

زبان رسمی گرینلند

نام نام محلی
Kalaallisut kalaallisut
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟